LYS VAN BENODIGDHEDE VIR LEERDERS : / LIST OF NECESSITIES FOR LEARNERS.

1. Blou Pen / Blue Pen
2. Grys potlood /Grey Pencil
3. Liniaal / Ruler
4. Skêr / Pair of scissors
5. Uitveër / Rubber
6. Skerpmaker / Sharpener
7. Pennesakkie / Pencil case
8. Inkleurpotlode / Colouring pencils
9. Basiese sakrekenaar (Gr. 9 & 10) / Basic calculator (Gr. 9 & 10)
10. Huiswerkboek / Homework book
11. Rofwerkboek / Jotter
12. Boekoortreksels / Book covers
13. Kleefband / Cellutape
14. Pritt / Pritt
15. TAS / SUITCASE

SEUNSSENTRUMS / BOYS’ CENTRE
Oorpak / Overalls

DOGTERSSENTRUM – KOOKKUNS:  / GIRLS’ CENTRE – COOKING:

2 afdroogvadoeke / 2 drying cloths
1 was vadoek / 1 dish cloth
2 sponsies / 2 sponges
1 skuurdraad / 2 goldilocks
2 rolletjies staalwol / 1 dishwashing liquid
1 skottelgoed seep / 1 sunlight soap
1 handy andy
1 koekie sunlight seep

KUNSHANDWERK / ART AND CRAFTS

1 pakkie masjiennaalde / 1 packet machine needles
1 pakkie gewone naalde / 1 packet normal needles
1 blikkie spelde / 1 holder of pins
1 skoendoos (leeg) / 1 shoe box (empty)

HAARKAPPERY / HAIRDRESSING:

1 klein handdoekie (verkieslik donker kleur) / 1 small towel (dark colour is preferred)
1 stertkam / 1 tail comb
1 Afro comb / 1 Afro comb

REKENAARTIK / COMPUTER TYPING:

20 A4 Plastiese sakkies / 20 A4 Plastic pockets

SKRYFBEHOEFTES / STATIONARY

Algemene skryfbehoeftes word benodig vir al die sentrums / General stationary is needed for all practical centres.
.

 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0