IMPORTANT
REGISTRATION : NEW LEARNERS

Only between 08:00 - 11:00 Daily : Between 1 September - 30 November Annually

BRING THE FOLLOWING DOCUMENTS FROM PREVIOUS SCHOOL: NO applications will be accepted without the following:

1. LAST REPORT CARD, INTERVENTION FORMS AND BEHAVIOR REPORT
2. AN LSEN NUMBER FROM INCLUSIVE EDUCATION
3. BIRTH CERTIFICATE / ID DOCUMENT OF LEARNER
4. ID DOCUMENT OF BOTH PARENTS
5. PROOF OF INCOME AND RESIDENTIAL ADDRESS.
6. SASSA FORM: VERY IMPORTANT!!!!!

IF IT IS POSSIBLE:

1. Psychological reports if the learner was evaluated
2. Transfer Card
3. Immunisation Card
 

  Idemnity Form

_________________________________________________________________________________________________


BELANGRIK
REGISTRASIE : NUWE LEERLINGE

Inskrywings net tussen 08:00 - 11:00 Daagliks : Vanaf 1 September - 30 November Jaarliks

BRING DIE VOLGENDE DOKUMENTE VAN VORIGE SKOOL: GEEN aansoek sal aanvaar word sonder die volgende nie:

1. LAASTE RAPPORT VERSLAG, INTERVENSIEVORMS EN VERSLAG VAN GEDRAG
2. 'N LSEN NOMMER VAN DEPARTEMENT VAN INKLUSIEWE ONDERWYS
3. GEBOORTESERTIFIKAAT / ID DOKUMENT VAN LEERLING
4. ID DOKUMENT VAN BEIDE OUERS
5. BEWYS VAN INKOMSTE EN WOONADRES
6. SASSA VORM : BAIE BELANGRIK!!!!!

ONS VRA OOK DIE VOLGENDE INDIEN DIT MOONTLIK IS OM SAAM TE BRING:

1. Sielkundige verslae as 'n leerling geŽvalueer is.
2. Oorplasingskaart.
3. Inentingskaart

  Vrywaringsvorm


 

 

 

Home | About Us | ...

 

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0